Ersin Aksu

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı

Özgeçmiş

Dr. Ersin Aksu 1976 yılında Balıkesir’de doğdu. Orta ve lise eğitimini istanbul’da tamamlayan Aksu, 2003 yılında çapa tıp fakültesinden mezun olur olmaz, mesleğinde en iyilerden olmak için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi genel cerrahi ana bilim dalında uzmanlık eğitimine başladı.

Tıp fakültesinde yaşadığı deneyimler ve çok sayıda katıldığı obezite ve metabolik cerrahi operasyonlar sayesinde bu alanda uzmanlaşmaya karar verdi. Cerrahpaşa tıp fakültesindeki uzmanlık eğitiminden sonra mecburi hizmetini Manisa’da tamamlayan Aksu, ardından İzmir’e yerleşti ve burada özel hastanelerde obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi. Aksu, mesleğini gerçekleştirirken edindiği tecrübeden yola çıkarak, sağlık sektörü için önemli bir adım attı ve ameliyatlarında farklı bir yöntem uygulamaya başladı.

Dr. Ersin Aksu, Tüp mide ameliyatlarını kendi yöntemi olan 3 delikten yaparak hastanın diğer organlarını, gerçekleşen operasyonunun etkisine maruz bırakmadan, yani diğer organları oluşabilecek komplikasyonlardan kurtararak bir yeniliğe öncülük etti ve pek çok başarılı ameliyata imza attı.

İletişim